วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

งาน Thank you Party Night My familly 2020 “ศรัทธา ความรักและครอบครัว” ณ ร้านอาหารเพลินวาน เดอะสตรีท รัชดา


วันที่ 18 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน   , นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ รองประธานกรรมการบริหารในเครือบริษัทมัณดาวีต์ กรุ๊ป และนางสาวนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขานุการ ติดตามประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร     ได้จัดงาน Thank you Party Night My family 2020 “ศรัทธา ความรักและครอบครัวณ ร้านอาหารเพลินวาน เดอะสตรีท รัชดา  เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนโครงการคืนคุณแผ่นดินในการทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ด้วยดีเสมอมา  นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563  อีกด้วย

            วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.      เพื่อให้สื่อมวลชนรู้จักโครงการคืนคุณแผ่นดินมากขึ้น
2.      เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและโครงการคืนคุณแผ่นดิน
3.      เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร
4.      เพื่อเป็นการวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไป
5.      เพื่อเป็นงานเลี้ยงปีใหม่
            โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมากมาย อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ แอปพลิเคชั่น M-Help
Me" ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร โครงการบริจาคยา โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์ โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ฯลฯ
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการและลุ้นจับรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำมูลค่า 1  สลึง ,รางวัลตั๋วเครื่องบิน กระเป๋าเดินทาง และเงินรางวัลอีกมายมาย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงเพื่อชิงไมค์
ทองคำ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และขวัญกำลังใจสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะได้ทำความรู้จักและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในฐานะที่เป็นครอบครัว โครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
www.aboutinformant.com    kadsaraporn pnussuwonkiri    095-5516345 aboutinformant@gmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น